Център за междуетнически диалог и толерантност "Aмалипе"

преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора

Дейности

  

Основните дейности на проекта включват създаване на младежки доброволчески групи, които да работят за преодоляване на анти-ромските нагласи сред младите хора и да разрешават различни казуси, касаещи расизъм в обществото или в училищата им. Доброволческите групи провеждат обучения и кампании за привличане на общественото внимание в регионите, в които живеят. Ще бъдат организирани и обмени на опит между доброволците от България, Гърция, Румъния и Унгария.

Младежки доброволчески групи (YTFG)

Във всяка държава има съдадена поне по една младежка доброволческа група, съставена от млади хора – ученици и студенти от ромски и не-ромски произход. Те подпомагат организирането на  различни дейности, целящи промяна на негативните стереотипи сред своите връстници и за постигане на толерантност е сред обществото.

Младежките доброволчески групи имат следните задачи:

да организират обучения за своите връстници;
да организират кампании за привличане на общественото внимание;
да спомагат разрешаването на различни казуси, свързани с дискриминация в своите училища или в общностите, в  които живеят
 

Обучения

Проектът предвижда да бъдат провеждани три типа обучения на връстници:

 1. Стартиращо международно обучение за младежките доборовлчески групи: Включва шестте доброволчески групи от България и групите от Гърция, Румъния и Унгария. Обучението ще протече под формата на летен лагер в рамките на шест дни, а младежите ще се обучават по темитE

Кои са най-типичните анти-ромски стереотипи, които се срещат и как да ги преборим;
Техники за обучение на връстници  - как да провеждаме обучения със своите връстници и да им помогнем да преборят стереотипите, които имат.
Как да организираме кампании за привличане на общественото внимание: сред младите хора и широката общественост.
 
2. Продължаващи обучения за младежките доброволчески групи: Това е още една важна част от работния процес. Тези обучения ще се провеждат веднъж на четири месеца за всеки един от доброволческите клубове. Чрез тях доброволците ще утвърждават уменията си и ще ги надграждат с цел подобряване работата им с техните връстници.
 
3. Обучения на връстници от пилотните региони: Доброволците от младежките доброволчески групи ще организират и провеждат обучения за преборване на анти-ромските стереотипи сред ученици и младите хора като цяло.
 

Кампании

Една от основните дейности е провеждането на кампании за привличане на общественото внимание към проблемите, свързани с расизма и ксенофобията. Ще бъдат взети под внимание и представени като публични кампании различните проблеми, срещани в образователната сфера. Те обхващат групата от млади хора на възраст между 14 – 25 години, както и широката общественост. Доброволците организират кампаниите със собствени усилия и идеи. Кампаниите често ще  протичат по различен начин – понакога под формата на форум-театър, концерти и други музикални събития, дейности свързани с изобразително изкуство и други, които ще представят цветността на разнообразието.